Kurumsal yapılarda insan kaynağı en önemli faktörü olduğu gerçeğinden yola çıkarak eğitimimizi; kurumsal ortamlarda Sirtaki dansının çalışma hayatı ile benzerliklerini temel alarak hazırladık. Sirtaki bir grupla birlikte uyum içinde yapılan bir danstır. Hareket için dansçılar müziği ve ritmi takip ederler. Aynı zamanda birbirlerini dinleyerek uyumlanırlar ve birlikte hareket etmenin keyfini yaşarlar. Sirtaki, her yaştan ve statüden insanları bir araya getiren ve tüm farklılıklara rağmen birlikte hareket etmenin, birbirini anlamanın ve uyumlanmanın güzelliğini yaşatan bir danstır. Karşılıklı anlayış, güven ve motivasyonu arttırır. Hedefimiz çok kolay öğrenilen bu dansı kurum çalışanlarına öğreterek, iletişim, uyum ve takım çalışmasını keyifli bir açıdan aktarmaktır.

Günümüz dünyasındaki şirketlerin omurgasını organizasyondaki takımlar oluşturmaktadır. Şirketlerin üstün performans sergilemesindeki faktör ekiplerinin motive olup uyum içinde çalışmasından doğan verimlilik ve sinerjidir.

Kaliteyi ve verimi arttıran en önemli unsur takım çalışmasıdır. Takım çalışması, üyelerin birbirlerini dinleyerek bilgilerini paylaşmalarına ve yapıcı geribildirim almak / vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını sağlar. Böylelikle ekip üyeleri arasında karşılıklı güven tesis edilmiş olur. Şirketlerin güveni merkeze alan strateji, operasyonlar, organizasyonlardaki olumlu dönüşümü için Hayatın Ritmi’nin Türkiye partneri olduğu Dünyanın  ilk ve en büyük Duygusal Zeka organizasyonu Six Seconds Vital Signs modelini bu eğitimde kullanıyoruz. Eğitim süresince yapılan aktivitelerle aktif dinleyen, empati kuran, uyumlanan, motivasyonu ve sinerjisi yüksek takımların oluşması sağlanmaktadır. Eğitim sonrasında organize edilen süreçlerle takım ruhu canlılığı sürdürülür. Bu anlamda diğer takım çalışması eğitimlerinden farklı olarak eğitimimizi uyum ve sinerjinin en etkili dışavurumuna yardımcı olmak için Sirtaki dansının çalışma hayatı ile benzerliklerini temel alarak hazırladık.

Değerli eğitmenimiz Erdem Ercan, Duygusal Zeka, Yönetici -Takım Koçluğu (AoEC) ve Beden Dili – Mikro-ifadeler uzmanlıklarını 12 yıllık yöneticilik ve 8 yıllık girişimcilik deneyimi ile birleştirerek Koçluk, Eğitim ve Konuşmalarında etkili araçlar olarak kullanmaktadır. Six Seconds Duygusal Zeka organizasyonunun Türkiye partneri ve ileri düzey eğitmenidir. www.erdemercan.com

Tüm bu deneyim ve birikim ile gerçekleştirdiğimiz “Sirtaki ile Takım Çalışması” eğitimlerimizden bazıları:

Değerli Four Seasons ekipleri ile Kasım 2018’de gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda kurumun iç değerleri ile paralel olarak farklı departmanlarda çeşitli rollerdeki ekip üyelerini dansın yarattığı motivasyon ile bir araya getirerek ortak bir amaç için bir arada olmalarına yönelik çalıştık.

Kurumdan gelen istek üzerine Ocak 2019’da da diğer ekiplerle de bu çalışmayı takım koçluğu yaklaşımı ile sürdürdük. Eğitimler sonucunda ekiplerdeki uyum, koordinasyon ve motivasyonun yükselmesi hem onları hemde bizleri çok mutlu etti.

King Fisher ekipleri ile farklı dönemlerde farklı çalışmalar gerçekleştirdik. Ekibin dans aracılığıyla iletişim ve iş birliğini güçlendirerek birlikte harekete geçmelerini deneyimledikleri, performansın önemli faktörlerinden olan verimi arttırmaya yönelik iletişim kanallarını etkili ve doğru şekilde kullanmaları üzerine olan bu çalışmalarda Erdem Ercan’ın 950 saatin üzerinde yönetici-takım koçu ve 1350 saatin üzerinde eğitmenliği konuya farklı bir derinlik katar. Erdem Ercan sadece profesyonel bir dans eğitmeni olmanın çok ötesinde Duygusal Zeka, Mikro İfadeler ve Beden Dili gibi farklı uzmanlıklarını bir potada eriterek Takım Çalışmalarında etkili şekilde kullanmaktadır.

L’oreal ekibi ile Narköy’de gerçekleştirdiğimiz çalışmada farklı öğrenme şekilleri olan bireylerin belirlenen hedefe aynı anda ve uyum içinde yönelmeleri kendilerine ve takıma olan güvenlerini de arttırdı.

İletişim kanalları etkili ve doğru şekilde kullanıldığında şirketlerin performansı için elzem olana “takım”ların verimini arttırmak için nelere ihtiyaç olduğun Sirtaki ile deneyimleyen katılımcılar kendileri ve ekipleri için farklı iç görüler yakaladılar.

Yetişkinler için en etkili öğrenme biçimleri araştırıldığında “bireylerin birbirlerinden öğrenmeleri” en üst sıralarda yer almaktadır. Sirtaki ile bir takım olabilmeyi ve aynı hedefe yönelmeyi daha net ve somut şekilde deneyimleyen katılımcılarımız “birbirlerinin bilgelikleri” nden de derin bir biçimde öğrendiler. Takım çalışmasında birlikte hareket edebilmenin, birbirine görünmez bağlarla bağlı kalarak çalışmanın gerektirdikleri ve Sirtakide yakalanan ritim ile oluşturulan sinerji çok keyifliydi. Koç grubu liderleri ile yaptığımız çalışmada da benzer kazanım ve öğrenimleri elde eden katılımcılarımızın ana teması da “Lider Sensin” oldu.

2017 Ağustos ayında Nobel İlaç İnsan Kaynakları ekibi ile gerçekleştirdiğimiz “Takım Gelişim Programı”mızın bir parçası olan “Sirtaki ile Takım Çalışması”nda ekip üyeleri birbirleri ile  uyumlanma ve karşılıklı güvene dayanan ekip ruhunu oluşturma konusunda olumlu temeller attıklarını ifade ettiler.

Siz de şirketinizdeki takımların birbirleri ile uyumlu ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştirmiş, aktif geribildirim alıp/vererek olumlu değişim yaratabilen ekipler olmaları konusunda bu yenilikçi yaklaşımı deneyimlemek isterseniz info@hayatinritmi.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim ve Kayıt İçin: 0 (216) 687 09 77